Usein Kysytyt Kysymykset

Mikä on ulosotto?

 • Ulosotossa on kysymys velan perinnästä. Velallisen kotipaikan ulosottoviranomainen on vastuussa velan perinnästä ulosoton kautta. Ulosotossa tehtyä palkan ja varallisuuden ottamista ja velkojen maksuun käyttämistä kutsutaan ulosmittaukseksi.

  Kun maksu tai lasku tulee ulosottoon perittäväksi, lähettää ulosottomies vireilletuloilmoituksen, jossa on velkaa koskevat tiedot ja asiaa hoitavan ulosottomiehen yhteystiedot. Jos velallinen ei kykene maksamaan saatavaa tai ota yhteyttä ulosottomieheen sopiakseen maksusuunnitelmasta, päättää ulosottomies jatkotoimenpiteistä. Tällaisia toimenpiteitä ovat palkan, eläkkeen ja/tai elinkeinotulon ulosmittaus tai velallisen omaisuuden muuttaminen rahaksi.

Mitä ulosotto maksaa?

 • Ulosotto veloittaa jokaisesta ulosmitatusta maksuerästä ulosottomaksun, joka riippuu ulosmitatusta summasta.

  Ulosoton taulukkomaksut (1.11.2009 alkaen):

  SuoritusUlosottomaksu
  enintään 14 €2,50 €
  14 € - 27 €5 €
  27 € - 67 €7 €
  67 € - 165 €12 €
  165 € - 335 €27 €
  335 € - 670 €56 €
  670 € - 1680 €84 €
  1680 € - 8400 €134 €
  yli 8400 €210 €

Mitä tapahtuu jos minulla ei ole ulosmitattavaa tuloa tai omaisuutta?

 • Mikäli ulosottoviranomainen toteaa, että velallinen on varaton, lähettää hän varattomuuseste-ilmoituksen (UMV) velkojalle. Varattomuuseste rekisteröidään myös luottotietorekistereihin.